Agenda

2018

27 januari: katori shinto ryu stage door Sugino sensei

28 januari: aikidofestijn. Diverse docenten. N. van Willigen geeft een stage aikibudo (tijd en plaats nog bekend te maken) en Sugino sensei een demonstratie katori shinto ryu en een les katori shinto ryu

30 januari en 1 februari: katori stage van Sugino sensei bij Breedveld in Gorinchem.

5 februari: kyu exames aikibudo bij Budo Ryu Katsu

24 en 25 februari nationale aikibudostage door A. Floquet

11 maart: dan-examen training te Gorinchem en bijeenkomst dan-examinatoren

18 maart: daito ryu aikijujutsu stage door R. Breedveld en N. van Willigen in Oud Beierland

22 april: landelijke examens aikibudo

28 april t/m 1 mei: Daito Ryu Aikijujutsu stage K. Kondo sensei in Modena (Italië)

26 en 27 mei: katori shinto ryu stage door F. Floquet.

27 mei: dan-examens katori shinto ryu

14 juni: Budo Ryu Katsu aanwezig op het MPN Netwerkfestival

16 juli t/m 15 augustus: zomerstop (onder voorbehoud wel mogelijkheden tot vrij-trainen)

20 augustus: aanvang nieuw seizoen

15 september: opening nationale sportweek. Demonstraties en workshops door budo ryu katsu op de sportmarkt in Zoetermeer

 

 
 
 
 
 
 
 

27-05-2018 dan examens Katori